První vyobrazení intravenózní injekce nebo transfuze člověku. Elsholtze (1667).