V roce 1979 vědci demonstrovali schopnost perfluorokarbonu přenášet kyslík. Potkan ponořený v PFC dýchá, aniž by utonul. Zdálo se, že karbonáty brzo krev zcela nahradí.