Materiál PLGA použitý k tvorbě umělé krvinky má široké uplatnění. Pěnou lze imitovat strukturu plicních sklípků. Její osazení buňkami z plicní tkáně fétů má zajistit regeneraci poničené tkáně, případně kultivaci náhradních dílů in vitro. (Foto: Mark Mondrinos, Florida State University, Tallahassee)