Nové krvinky mohou být „naplněny“ účinnými látkami. Ty se pak postupně uvolňují v místech, kde je jich třeba. Graf ukazuje dva časově různé způsoby uvolňování léčiva v závislosti na velikosti molekuly. Pro demonstraci byly použity dvě různě velké molekuly dextranu: 3 kDa a 10 kDa. Obrázek je z konfokálního mikroskopu a zachycuje uvolňování látky z umělých krvinek (dextran byl pro tento účel obarven červeně) . (Kredit: Doshi a kol.)