Chování v kapilárním řečišti se laboratorně testuje průchodností skleněnými kapilárami. (Kredit: Doshi a kol.)