Přibližný časový průběh spalování různých prvků v nitru hvězdy s hmotností dvacet hmotností Slunce.