Zdrojem vysokoenergetických kosmických neutrin by měly být i aktivní jádra galaxií obsahující supermasivní černou díru. Na obrázku je taková galaxie Centaurus A zobrazená v různých oblastech elektromagneticého spektra (zdroj NASA/ESO)