Pokračující práce na budování detektoru vysokoenergetických kosmických neutrin Ice Cube v Antarktidě (zdroj Ice Cube)