Nová evropská sonda Planck posune naše znalostí o reliktním mikrovlnném záření a tím i o reliktním záření neutrinovém (zdroj ESA).