Závislost velikosti teplotních fluktuací reliktního záření na jejich úhlovém rozměru získaná pomocí pětiletého měření sondy WMAP. Nepřímé údaje o reliktních neutrinech lze získa z údajů pro velmi malé úhlové rozměry (zdroj NASA).