Energetická spektra antineutrin produkovaných různými radioaktivními rozpady, zobrazeny jsou příspěvky rozpadových řad začínajících u izotopů 238U, 235U, 232Th a rozpadu izotopu 40K. Vyznačen je i dolní práh pro energii, který byl nastaven u detektoru KamLAND (zdroj KamLAND).