Spočítaná klidová energie (hmotnost) částice K0S z produktů jejího rozpadu. Pokud šlo skutečné o rozpad dané částice, padl do píku. Pozadí je způsobeno případy, kdy k sobě byly přiřazeny částice, které nepatří k rozpadu jednoho konkrétního mezonu K0S. Spočtená hodnota klidové hmotnosti částice odpovídá velice přesně známé hodnotě uveřejněné skupinou kompilující nejpřesnější současná data „Particle Data Group“. (Zdroj prezentace Jürgena Schukrafta).