Rekonstruované polohy místa srážek protonů umožňují si udělat představu o přesnosti rekonstrukce i fokusace svazku protonů. Na příkladu experimentu ATLAS je vidět, že se dosahuje hodnoty zlomku milimetru. (Zdroj prezentace Fabiolli Gianottiové).