Svou připravenost prokázaly téměř všechny sestavy různých detektorů jednotlivých experimentů. Zde je příklad detekce páru mionu a antimionu, zaznamenané mionovým dráhovým detektorem experimentu ATLAS (zdroj prezentace Fabiolli Gianottiové)