Velká sluneční erupce poškodila sondě fotočlánky, výkon iontových motorů sondy poklesl, mise se tím protáhla o několik měsíců.