Pozorovatelka šimpanzího ohňového tance Jill Pruetz. Kredit: Jill Pruetz