Rozpad neutronu probíhá prostřednictvím bosonu W, jehož vznik přemění jeden z kvarků d v neutronu (skládá se z tří kvarků: u, d, d) na kvark u a tím jej přemění na proton (ten se skládá z kvarků u, u, d). Boson W se pak přemění na elektron a antineutrino.