Záběry z experimentu GALLEX v Gran Sasso, který byl druhý, který se zabýval detekcí neutrin pomocí galiového detektoru. (Zdroj GALLEX)