Rozhodující reakce probíhající v těžkovodním detektoru SNO. Neutrino libovolného typu způsobí se stejnou pravděpodobností rozpad deuteronu. Ten je prokázán záchytem vzniklého neutronu po jeho zpomalení těžkou vodou na stabilním izotopu chloru a vyzářením fotonů s vysokou energií vzniklým jádrem. (zdroj SNO)