Díra určená pro spuštění fotonásobičů. (zdroj AMANDA)