Rozdíl mezi energetickými spektry elektronů nebo pozitronů (závislosti jejich počtu dN/dEe na kinetické energii elektronu Te) produkovaných v případě rozpadu radioaktivního jádra (nahoře) a záchytu reliktního neutrina nebo antineutrina (dole). Energie rozpadu je Qβ a hmotnost neutrina mν. (zdroj Alfredo G. Cocco)