Callisto: Průměr: 4 820 km; Hustota: 1 834 kg/m3; Oběžná doba: 16,7 dní