„Není církev jako církev, care nejmilejší, .... církev mezi všemi nejcirkvovatější!“ Podle K. H. Borovského: Křest svatého Vladimíra