Lidský tenkohlavec Trichuris trichura. Nepříjemný společník a empirický důkaz toho, že vše zlé je k něčemu dobré.