Francouzský rychlý reaktor Superphénix byl uzavřen již v roce 1997