Jádro atomu litia 7Li – neutrony a protony jsou složeny z kvarků, které silná jaderná interakce prostřednictvím gluonů svazuje do dvojic (π je symbol pro pion).