Jádra izotopů deuteria a tritia se za extrémně vysoké teploty a tlaku sloučí v jádro helia, přičemž se uvolní velké množství energie. Do této reakce vkládáme naději na vyřešení energetického problému světa v budoucnosti.