Příprava urychlovače na dosahování energie 3,5 TeV (zdroj CERN)