Lokalizace mozkových center zkoumaných v zmíněných studiích: 1 – temporoparietalní spoj, 2 – prefrontální kůra spánkových laloků.