Dokázal tento "chlapík" (Homo_erectus) zdolat červeně vyznačenou cestu na obrázku, aby později zanechal stopy v sopečnem tufu a zamotal všem antopologům hlavu?