Zobrazení pravděpodobnosti, že antineutrino z reaktoru dorazí do daného místa v podobě elektronového antineutrina, v závislosti na vzdálenosti místa od reaktoru. Čárkovaná čára je předpověď bez oscilací, tečkovaná čára a šedá zóna pak ukazuje předpověď s využitím parametrů získaných z oscilací slunečních neutrin. Zobrazeny jsou experimenty s detektory u různých reaktorů (Zdroj KamLAND).