Poměr počtu pozorovaných neutrin a těch, které by byly pozorovány bez oscilací, v závislosti na poměru vzdálenosti L detektoru od zdroje a energii neutrina získaný detektorem KamLAND (zdroj Československý časopis pro fyziku).