Hierarchie hmotností neutrin není známa (existují dvě možnosti) není známa ani absolutní hodnota těchto hmotností (zdroj: stránky experimentu COBRA)