Příklady jader, které se rozpadají dvojitým rozpadem beta.U jader je zobrazen počet nukleonů a počet protonů. Klidová energie jader je dána jejich hmotnostmi. Jen je-li klidová energie rozpadajícího jádra vyšší než klidová energie vzniklých produktů, může k rozpadu dojít. Na obrázku jsou uvedeny ještě spiny jader, které také silně ovlivňují pravděpodobnost rozpadu beta.