Oscilace elektronových antineutrin produkovaných reaktorem a pozorované některým z budoucích velmi přesných experimentů. Oscilace odpovídají energii neutrin 4 MeV. Hluboké oscilace na vzdálenostech desítek až stovek km jsou způsobeny mícháním prvního a druhého typu neutrin. Plytké, rychlé oscilace, které se na ně nakládají, jsou způsobeny mícháním prvního a třetího typu neutrin (předpokládá se hodnota úhlu ϴ13 okolo 8 stupňů).