Zákeřnice (Rhodinus prolils). Také ona má zásluhu na čilé mezidruhové výměně skákajících kousků DNA zvaných transpozóny. (Credit: Dr. Erwin Huebner, University of Manitoba, Winnipeg, Canada)