Rekonstrukce hlavy Homo antecessor, druhého z adeptů na původní osídlení Anglie.