Obří kostra archelona v Yale Peabody Museum. Tyto největší dosud známé želvy dosahovaly délky přes 4 metry a rozpětí ploutví se blížilo 5 metrům. Hmotnost dosahovala i přes odlehčení krunýře přes 2 tuny. Kredit: Wikimedia Commons