Zde je použita alfa částice jako jako kvantový stav rozhodující o životě Schrödigerovy kočky. Superpozice je v tomto případě daná neurčitostí času kdy k rozpadu dojde.