Počítačová rekonstrukce vzniku a rozpadu tauonu, který vznikl v interakci tauonového neutrina s jádrem. Na obrázku je zobrazena oblast o rozměru pouze několik kubických milimetrů. Představu o rozměrové škále si můžeme udělat ze zelené úsečky vlevo, která označuje rozměr tisíc mikrometrů (zdroj OPERA).