Pole biopšenice. Ptáci ji příliš neocení. Kredit: Sheepdrove Organic Farm.