Horní část testovací linky pro zkoumání fluoridových solí FERDA v Ústavu jaderného výzkumu a.s. (Zdroj: J.Uhlíř et al: Current status of Czech R&D program in partitioning and transmutation)