Simulace rozložení tepelných neutronů modulu s palivovými koulemi chlazeného tekutými solemi umístěného v klasickém reaktoru pomocí programu MCNPX. Vpravo je situace při použití lithia sedm – červená barva ukazuje, kde je vysoká intenzita tepelných neutronů. Vlevo je situace při použití přírodního lithia, které tepelné neutrony totálně vychytá, takže je v místech solných kanálů jejich intenzita velmi nízká – modrá barva). (Zdroj: diplomová práce M. Suchopára)