Modul se solným kanálem BLANKA umístěný v reaktoru LVR-15 v ÚJV a.s. (Zdroj J. Uhlíř: Current Status of Czech R&D Program in Partitioning and Transmutation)