Solný kanál umisťovaný v reaktoru LR-0 v ÚJV a.s. v Řeži.