Simulace rozložení tepelných neutronů v sestavě solného kanálu obklopeného palivovými bloky umístěného ve výzkumném reaktoru LR-0 pomocí programu MCNPX. Vpravo je situace při použití lithia sedm – k pohlcování neutronů dochází hlavně v palivových článcích. Vlevo je situace při použití přírodního lithia, kdy tepelné neutrony totálně vychytá solného kanálu – tmavě modrá barva). (Zdroj: diplomová práce M. Suchopára)