Porovnanie relatívnej veľkosti prefrontálnej kôry a jej vplyv na tvarovanie čelovej časti lebky.