A/ Zviera, alebo auto? Do oboch úloh sa zapájalo až 44 % aktivovaných neurónov. B/ Mačka, alebo pes? Neuróny aktivované len v jednej z úloh sa vo väčšej miere špecializovali. „Len“ 24 % bolo aktívnych pri zobrazení psa aj pri zobrazení mačky. Podľa: J.A.Cromer et al. /Neuron 2010