Göran Arnqvist: „Z pohledu přežitelnosti (fitness) je promiskuita kontraproduktivní“.