Resveratrol zvyšuje primátům pocit nasycení, brání apatii a nicnedělání. (Kredit: Feschotte Lab.)